ਦੇ ਫੈਕਟਰੀ ਟੂਰ - ਨਿੰਗਬੋ ਹੈਸ਼ੂ ਸਟਾਰੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰੇਡ ਕੰਪਨੀ, ਲਿ.

ਫੈਕਟਰੀ ਟੂਰ